Obchodní činnost


Společnost VALSTAVCZ-7 s.r.o. připravuje:


Import a distribuce směsi skupiny BOK


Směs skupiny BOK je výrobcem určena pro použití jako čistící prostředek nádrží, zařízení a kovových dílů
od ropných produktů
.


Na uvedený výrobek byl vystaven Státním zdravotním ústavem, v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 a nařízení (ES) č. 1272/2008, bezpečnostní list pod zn. 786/2012, který je v plném znění přiložen níže. Z hlediska základní specifikace se jedná o produkt dodávaný v práškovém stavu zrnitosti max. 0,1 mm bílé barvy a bez zápachu. Směs je nehořlavá a hoření nepodporuje, je rozpustná ve vodě. Směs není, dle bezpečnostního listu, nebezpečná výbuchem. Pro práci s uvedeným prostředkem je nutné použít vhodné OOPP.


Ekonomická stránka produktu je výrazně příznivější, než srovnatelné produkty na našem trhu dosud používané.


V případě zájmu o bližší informace nás již můžeze kontaktovat.


Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183176.
2004 - 2020 © www.valstavcz-7.eu - Vytvořil: Dokonalý web