Nabídka prací


Společnost VALSTAVCZ-7 s.r.o. nabízí své služby v následujících stavebních podkategoriích:


Generální dodavatel staveb

Z hlediska výstavby rodinných domů, bytových staveb, administrativních budov, kanceláří, průmyslových a skladovacích hal Vám dokážeme nabídnout generální dodávku „od A do Z“, tj. od fáze přípravné z hlediska komunikace s orgány činnými ve stavebním řízení, vyřízení stavebního povolení, zpracování realizační projektové dokumentace, samotné odborné vedení realizace až po kolaudaci dané zakázky a odevzdání hotového díla objednateli bez vad a nedodělků.


Dodavatel zpevněných ploch

Z hlediska zpevněných ploch realizujeme zámkové dlažby jakéhokoliv typu včetně celé skladby dle projektové dokumentace, nebo přání zákazníka a samozřejmě asfaltové komunikace.


Válcované betony (specifikace materiálu – beton RCC C25/30 XF2;S1), coby zpevněná plocha, s dodávkou materiálu od předního českého výrobce betonových směsí, společnosti CEMEX Czech Republic, s.r.o., splňují nejvyšší standard kvality. Jedná se o hydraulicky stmelenou směs kameniva s řízenou zrnitostí a cementu. Směs pro válcovaný beton je vyráběný na betonárnách společnosti CEMEX Czech Republic, s.r.o. způsobem, který zajišťuje homogenitu směsi. Na stavbě je pak zpracována finišerem a hutnícím válcem. Takto zpracovaná směs je po vyzrání určena přímo pro provoz jako finální vrstva nebo jako podkladní vrstva. Tyto betony jsou vhodné pro komunikace pochozí i pojezdové a to až do zatížení 30 Mpa, dle řádné zkoušky provedené u renomované nezávislé akreditované organizace, společnosti QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o.. Tyto výsledky zkoušek předurčují tuto zpevněnou plochu pro pojezdové účely nejtěžších strojů a zařízení (nákladních automobilů). Ekonomická stránka těchto válcovaných betonů je přitom příznivější, než při realizaci asfaltových konstrukcí. Na tyto válcované betony poskytujeme záruku v délce až 96 měsíců. Společnost VALSTAVCZ-7, s.r.o. je jednou z prvních společností v ČR dodávající tento druh zpevněné plochy se všemi řádnými zkouškami, atesty a prodlouženou zárukou na dílo.


Dodavatel vodohospodářských staveb

Máme odborné zkušenosti s výstavbou nových rybníků a vodních nádrží a to včetně dodávky technologických celků. Rádi Vám nabídneme i úpravu již stávajících vodních děl (prohloubení, rozšíření apod.).


Dodavatel inženýrských staveb

Pro velké dodavatele i koncové jednotlivé zákazníky realizujeme nové přípojky / přeložení / nové řady vody, kanalizace, tlakové kanalizace, plynu, horkovodu. Tyto práce můžeme nabídnout samotné nebo včetně výkopových prací, obsypů a zpětných zásypů.


Dodavatel zemních prací

Na velkém počtu významných zakázek jsme působili jako dodavatel zemních prací (výkopy, zásypy). Disponujeme potřebným strojním zařízením a v případě nadstandardně rozsáhlých staveb kooperujeme s prověřenými dodavateli strojů a zařízení. V takovém případě i nadále veškeré práce koordinuje náš odborný zástupce a veškeré záruky přebírá za provedení díla naše společnost. V rámci realizace zemních prací prokážeme kvalitu řádnou zkouškou od atestované laboratoře.Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183176.
2004 - 2020 © www.valstavcz-7.eu - Vytvořil: Dokonalý web